Hij leeft

Vorige
Hij leeft
Titel: Hij leeft
Auteur: Paasliederen
Bestelnr.: 8716758003232
Prijs : € 6,95
Voorraad:
Bestellen

Christus is opgestaan / Daar juicht een toon, Loflied, Abba Vader,
Jezus mijn Heiland, Hij kwam bij ons, Sta op: een morgen ongedacht,
Heer ontferm U, Wees gegroet: Gij eersteling der dagen,
U zij de Glorie, Ik weet dan mij Verlosser leeft,
Glorie aan het Lam, Glorie voor de Hemelkoning, Meer dan ooit,
Gods eeuwigheid breekt aan, Er is een Verlosser,
U zij de glorie / Kroon Hem met gouden kroon.

Veelgevraagde Paasliederen. uitgevoerd door div. koren.