Mens vol van Geest

Vorige
Mens vol van Geest
Titel: Mens vol van Geest
Bestelnr.: 9789021141954
Uitgever: Meinema
Prijs : € 20,99
Voorraad:
Bestellen


Beelden van Jezus treden ons in velerlei gedaante tegemoet.
Wat kunnen deze betekenen voor mensen van nu? 

Dit boek bevat vrijzinnige bespiegelingen over Jezus zoals hij ervaren wordt door mensen van nu, in kerken en daarbuiten. De meeste auteurs zijn remonstrantse theologen. In 2006 formuleerden de remonstranten een nieuwe belijdenis, waarin Jezus 'een van Geest vervulde mens' werd genoemd, 'het gelaat van God, dat ons aanziet en verontrust'. Kan Jezus in deze geest beleefd worden?
En welke Jezus-beelden in de kunst van vroeger en nu, in de literatuur en in de
popcultuur, spreken ons aan? 

Met bijdragen van: Han Adriaanse, Sigrid Coenradie, Erik Cossee, Bert Dicou,
Johan Goud, Antje van der Hoek, Alle Hoekema, Koen Holtzapffel, Hans Jacobi,
Aad Jonkers, Marius van Leeuwen, Eginhard Meijering, Michiel Moerdijk, Henk
van Os, Anne Claar Rosingh, Johannes Tromp.
 


Dr. Bert Dicou is predikant in de Doopsgezinde-Remonstrantse gemeente Hoorn en de Verenigde Doopsgezinde gemeente Wormerveer.
Prof. dr. Johan Goud is remonstrants predikant in Den Haag en bijzonder hoogleraar wijsgerige theologie aan de Universiteit Utrecht.