Het kleine meisje van hoop

Vorige
Het kleine meisje van hoop
Titel: Het kleine meisje van hoop
Auteur: Kooi, Margriet van der
Bestelnr.: 9789023970699
Uitgever: Boekencentrum
Prijs : € 15,99
Voorraad:
Bestellen

 
Inkijkexemplaar Inkijkexemplaar
 

Er wordt wel gezegd dat mensen niet meer zo gelovig zijn. Dat de kerk en haar Boek versleten zijn. Dat mensen zelf wel kunnen bepalen wat geloof is en dat ze hun eigen goede gevoel in elkaar kunnen knutselen. Maar Margriet van der Kooi ziet als pastor in het ziekenhuis en in de psychiatrie dat mensen een groot verlangen hebben naar stevige ondergrond, naar richting en koers. De God in wie de christelijke kerk gelooft, is een God die spreekt. Vanuit dat vertrouwen spreekt zij met de mensen die op haar pad komen. Dit boek is een vervolg op haar succesvolle 'Pelgrims en zwervers'. Opnieuw doet de auteur verslag van bijzondere ontmoetingen en gesprekken en laat ze iets doorklinken van de manier waarop we hierin Gods stem kunnen verstaan.  

De media over 'Pelgrims en zwervers':
'Een rijk, troostrijk en inspirerend boek, geschreven door een begenadigd auteur. Gezegend de zwerver of pelgrim die zo'n mens op zijn of haar weg ontmoet.' - Friesch Dagblad
 

Ds. M.A.Th. van der Kooi-Dijkstra is geestelijk verzorger in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden en in het Regionaal Psychiatrisch Centrum Woerden. Van haar verschenen eerder 'Pelgrims en zwervers' en 'Verdriet is een werkwoord'. Beide boeken werden meerdere keren herdrukt.  

Recent was Margriet in het praatprogramma bij Andries. Beluister hier een paar fragmenten:
http://www.eo.nl/radio5/programmas/eo-live/fragment/artikel/margriet-van-der-kooi-over-haar-boek-het-kleine-meisje-van-de-hoop/ 

Onlangs stond in het CW een recensie van het boek 'het kleine meisje van de hoop':
Tegen de tijdgeest ingaan: dat is wat Margriet van der Kooi doet met haar nieuwe boek Het kleine meisje van de hoop. Het verhaal van God en de levensverhalen van mensen bestaan niet los van elkaar, en dat is een even hoopvolle als nuchtere
boodschap.
Tekst Miranda Klaver beeld Marijke van der Giessen
 

Op de voorkant van het nieuwe boek van Margriet
van der Kooi prijkt een kleurrijke, vrolijke afbeelding
van de Zuid Afrikaanse kunstenaar Portchie.
Het kleine meisje van de hoop is zo herkenbaar als een vervolg op haar eerdere boek Zwervers en Pelgrims. Opnieuw wordt je als lezer uitgenodigd om met Van der Kooi mee te lopen in haar dagelijkse praktijk als pastor en geestelijk verzorger. In korte hoofstukken doet zij verslag van de ontmoetingen met mensen die zijn spreekt en begeleidt in het ziekenhuis en de psychiatrische kliniek.
Door alle verhalen heen klinkt Van der Kooi's oprechte belangstelling en liefde voor mensen. Zij
ziet zichzelf dan ook als een vroedvrouw en reisgenoot, met de opdracht om uit de brokstukken
van iemands levensverhaal, iets nieuws te ontdekken waarbij God expliciet ter sprake komt.
Het verbinden van iemands levensverhaal met het
grote verhaal van God en mensen, staat niet los
van haar eigen leven en omgang met God. Op verschillende plaatsen brengt ze zichzelf ter sprake,
van het strijken van de was tot de collegezaal waar
ze geconfronteerd wordt met zichzelf en haar rol
als geestelijk begeleider. De ontwapende toon en
openheid waarmee zij over haar eigen leven
schrijft, geeft het boek een extra lading: dat wat
uit de gesprekken met patiŽnten naar voren komt
is niet alleen doorleefd, maar ook geÔntegreerd in
het leven van de pastor zelf. 

Godsverduistering
In een tijd waar velen onbekend zijn met de christelijke traditie, inclusief de schat aan Verhalen die zij in zich bergt, is Van der Kooi's benadering verfrissend en zoals de titel al aangeeft, vol hoop. Tegenover de pessimistische geluiden van
godsverduistering, ademt Van der Kooi's boek de verwachting dat God actief aanwezig is in deze wereld. Ieder mens, gelovig of niet, is in het bereik
van God door Zijn Geest. Het is dan de taak van de pastor om sporen van God te ontdekken in het
leven van de ander. Zij geeft concrete
voorbeelden hoe het voluit serieus nemen van iemands levensverhaal samen kan gaan met het spreken over God. Hier geen therapeutische
feel-good benadering maar pastoraat waar zonde bij naam genoemd wordt en het kwaad voluit erkend wordt. Verbinding leggen met de ander veronderstelt wel dat de pastor goed op de hoogte is van de omringende cultuur en samenleving. Concreet betekent dat voor Van der Kooi dat theaterbezoek, actuele films, en het lezen van literatuur belangrijke bronnen zijn voor verhalen die verbinding mogelijk maken. 

Kritisch
Tegelijk is haar duidelijke visie op pastoraat onlosmakelijk verbonden met de christelijk traditie die geborgd wordt door de kerk. Ronduit kritisch is zij
dan ook op de opkomst van nieuwe rituelen waar
handelingen losgemaakt worden van de Grote Verhalen. Dat wil niet zeggen dat het evangelie gelegen en ongelegen verkondigd moet worden. God
ter sprake brengen kan zelfs door het sprookje van
Assepoester te gebruiken als Goed Verhaal, meent
Van der Kooi. De verhalen over mensen die iets van God ontwaren in het alledaagse gewone leven zijn bemoedigend en aanstekelijk. Al lezend roept dit boek de vraag op of dit type verhalen voldoende gedeeld worden binnen kerkelijke gemeenten. Van der Kooi's perspectief doet vermoeden dat het zien van God in het alledaagse leven iets met levenskunst te maken heeft, iets wat niet vanzelfsprekend is, maar geleerd moet worden. 

Anders dan in haar eerste boek zijn verschillende
iconen afgedrukt die onderdeel uitmaken van de
stilteruimte waar Van der Kooi werkt. Duidelijk
wordt hoe beelden, bijbelse verhalen en levensverhalen op heilzame wijze met elkaar verweven kunnen worden. Ook zijn enkele brieven opgenomen waarmee Van der Kooi de betekenis van persoonlijke, handgeschreven brieven in het pastoraat onder de aandacht brengt.  

Dit boek is door de betrokken en persoonlijke toon
van de auteur en de toegankelijke schrijfstijl een
aanrader. Het is bemoedigend voor gelovigen en
biedt veel inzichten voor hen die betrokken zijn in
de pastorale praktijk. 

 

Donderdagavond 15 september 2016 zal Margriet van der Kooi te gast zijn onze winkel. Zij zal iets vertellen over nieuwe boek 'Het kleine meisje van de hoop'. Aanvang: 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Allen hartelijk welkom!