Schepping van God

Vorige
Schepping van God
Titel: Schepping van God
Auteur: Ouweneel, Willem J.
Bestelnr.: 9789063535292
Uitgever: Medema, Stichting
Prijs : € 20,00
Voorraad:
Bestellen

Een nieuw deel in de dogmatische reeks van Willem J. Ouweneel. Alles wat God tot aanzijn heeft geroepen, vraagt om een duiding in het licht van de woorden van de Schrift. De Woordopenbaring wijst ons de weg in de scheppingsopenbaring. Dit is allerminst een populair en gemakkelijk boek, maar een stevige, serieuze poging om aan de vragen rond de schepping recht te doen.  

Magnifiek en miserabel is de mens. Voortgekomen uit Gods hand, voorwerp van schitterende voornemens van Vader, Zoon en Geest: magnifiek. Besloten onder de macht van de zonde, verworden en verloren in de diepste ellende: miserabel. Wat de Schrift zegt over de zonde, kunnen we pas begrijpen bij het licht van het bijbelse onderwijs over de mens. En daarin kunnen we pas weer inzicht verkrijgen als we luisteren naar wat Gods Woord zegt over de schepping. Hoogten en diepten van de mens, de zonde en de schepping: ziedaar het onderwerp van dit boek, dat onderdeel vormt van een breed ontwerp van een evangelisch-theologische dogmatiek.