Pakket jozua / hooglied en richteren

Vorige
Pakket jozua / hooglied en richteren
Titel: Pakket jozua / hooglied en richteren
Bestelnr.: 9789089120717
Prijs : € 29,95
Voorraad:
Bestellen

Dit pakket SHA bevat drie titels: Jozua, Hooglied en Richteren. 

Parallel aan de Hebreeuwse tekst op de linkerpagina staat de Nederlandse vertaling van de Societas Hebraica Amselodamensis (SHA) op de rechterpagina afgedrukt. Aan de tekst van de vertaling zijn aantekeningen toegevoegd. 

Het karakter van de vertaling is idiolect' dat wil zeggen dat getracht is het eigene van de Hebreeuwse tekst in de vertaling weer te geven. Verbanden en onderlinge verwijzingen in de grondtekst klinken zoveel mogelijk in de vertaling door. Deze benadering maakt de vertaling niet alleen geschikt voor gebruik in liturgie en leerhuis, maar ook voor studie: zij is om 'voor te lezen' en om in 'door te lezen'.