Over getallen gesproken

Vorige
Over getallen gesproken
Titel: Over getallen gesproken
Auteur: Looijen, Maarten
Bestelnr.: 9789401800280
Prijs : € 29,95
Voorraad:
Bestellen

Wilt u iets weten over getallen? De auteur neemt u in dit boek mee op een persoonlijke ontdekkingsreis in de getaltheorie. Om het boek voor een breed publiek toegankelijk te maken, worden beschrijvingen zowel in het Nederlands als in het Engels gegeven. In dit boek wordt een boeiende en leerzame wereld geopend, waar getallen het voor het zeggen hebben. Dit wordt gedaan vanuit de volgende invalshoeken: * Het persoonlijke waarom om dit boek te schrijven; * Het benoemen van vele wiskundigen en begrippen die bij getallen behoren; * De getallenverzamelingen, die het leeuwendeel van het boek innemen, verdeeld in drie delen: - 465 getallenverzamelingen; - Bijzondere getallen die verrassende eigenschappen hebben; - Bijbelse getallen die een wiskundige relatie hebben. Do you want to know something about numbers? In this book the author takes you on a voyage of discovery in number theory. To make the book accessible for a wide audience, descriptions are given in Dutch and English. The book opens a fascinating and informative world, where numbers have the lead. This is done from the following perspectives: * The personal why to write this book; * The appointment of many mathematicians and concepts associated with numbers; * The sets of numbers, which occupy the lion's share of the book, divided into three parts: - 465 sets of numbers; - Special numbers with surprising properties; - Biblical numbers with a mathematical relationship.