Parel van grote waarde

Vorige
Parel van grote waarde
Titel: Parel van grote waarde
Auteur: Honkoop, A.F.
Bestelnr.: 9789402907094
Prijs : € 17,95
Voorraad:
Bestellen

In de prediking van ds. A.F. Honkoop klonk altijd door hoe goed hetis de Heere te dienen en hoe groot het wonder is dat de Heere ellendigezondaren opzoekt en in genade aanziet. Ook in deze bundelmet preken over tien gelijkenissen is dat keer op keer de kern vande boodschap. In elke preek worden Gods kinderen bemoedigd. Zijworden opgeroepen dicht bij hun Borg en Zaligmaker te leven. Dezebundel bevat preken over Mattheüs 13:45-46 (de parel van grotewaarde), Mattheüs 20:8 (de arbeiders in de wijngaard), Mattheüs21:28-32 (de twee zonen), Mattheüs 25:2 (de wijze en de dwazemaagden), Mattheüs 25:14-30 (de talenten), Lukas 10:30-37 (debarmhartige Samaritaan), Lukas 11:5-13 (de onbeschaamde vriend),Lukas 15:3-7 (het verloren schaap), Lukas 16:1-9 (de onrechtvaardigerentmeester), en Lukas 18:1-8 (de onrechtvaardige rechter).Doelgroep: Ambtsdragers en gemeenteleden